Zvyšovanie štandardu
Skupina SOMO pôsobí na trhu už skoro 20 rokov, bohaté skúsenosti a dobré obchodné meno sme si získali tým, že si všímame potreby zákazníkov, ktorí sú ubytovaní v našich ubytovacích zariadeniach. 

Aby sa naši zákazníci cítili ešte pohodlnejšie a komfortnejšie, neustále zvyšujeme kvalitu a štandard ubytovacích zariadení. Momentálne prebieha rekonštrukcia ubytovne Tarif v Bratislave, ubytovne Nukleón a ŽOS v Trnave a ubytovne Rokycany v Českej republike. Autor: SOMO
Dátum zverejnenia: 09. 10. 2018