Bilancujeme. Aký bol rok 2023?
Uplynulý rok sa  v spoločnosti SOMO niesol v znamení zmien, ale aj progresu. Začiatkom roka sa stal novým riaditeľom skupiny pán Martin Socha, ktorý priniesol do fungovania skupiny „nový vietor“. Zefektívnili sme množstvo procesov medzi jednotlivými oddeleniami, zamerali sme sa na vylepšenie marketingu a v neposlednom rade, investovali sme množstvo času a zdrojov do modernizovania našich ubytovní a skvalitňovania služieb, ako napríklad rekonštrukcia schodiska na Ubytovni Dubnica, kompletná rekonštrukcia celého poschodia Ubytovne Ostrava alebo obnova nábytku na Ubytovni Dobešice.

V rámci rozširovania kapacít sa nám podarilo postaviť a začiatkom septembra otvoriť novú ubytovňu v Plzni, ktorá je prístavbou už existujúcej ubytovne. Touto prístavbou sme rozšírili kapacity o 80 lôžok. Avšak nezaháľame a už pracujeme na výstavbe ďalšej ubytovne priamo v CT Parku Bor, ktorá prinesie 390 nových lôžok.

Zmeny nastali nielen v  zvyšovaní obsadeností jednotlivých ubytovní, ale aj v diverzite ubytovaných. Najväčší podiel na ubytovaní mali občania Ukrajiny (27%)  spolu s občanmi Slovenskej republiky (23%). Občania Českej republiky tvorili 7% všetkých ubytovaných. Ďalšiu významnú skupinu ubytovaných tvorili občania Indie, Vietnamu, Srbska, ale aj Uzbekistanu a mnohých ďalších. Zaujímavosťou boli hostia z Juhoafrickej republiky, Srí Lanky alebo Mali.

Vďaka našej usilovnej práci  sme uzatvorili nové významné kontrakty, ako napríklad so spoločnosťou Stellantis Group v Trnave, IC Aumont pre Volkswagen a MSM Profi pre Tesco v Bratislave, Faurecia v Plzni, IG Reality pre Škoda Transport atď..

A čo nás čaká v roku 2024? Neustále skvalitňovanie služieb je našou prioritou, preto plánujeme veľkú obnovu ubytovní, ako napríklad rekonštrukciu celého bloku ubytovne Tarif v Bratislave, úplnú výmenu vybavenia Ubytovne Tehelňa, kompletná rekonštrukcia Ubytovne Nitra, výmena vybavenia Ubytovne Semtín (Pardubice), obnova nábytku a výmena podláh v Písku, ako aj menšie a väčšie opravy a obnovy vybavení na jednotlivých ubytovniach.

Taktiež pripravujeme nové projekty na rozširovanie našich kapacít, o ktorých vás budeme priebežne informovať. Sledujte nás aj naďalej!

 326949374_726173385548266_1080453043152482855_n.jpg
ubytovna bor alpha.jpg
ubytovny plzeň.jpg
ubytovna dobešice.jpg


Autor: SOMO
Dátum zverejnenia: 02. 01. 2024